Fənlər

Fənnin şrifti Fənnin adı Kreditin sayı Ümumi saatlar Audiotoriyadan kənar saatlar Audiotoriya saatlar Mühazirə Seminar-məşğələ Laboratoriya Fənnin tədrisi nəzərdə tutulan semestr Həftəlik dərs yükü
  İxtisaslaşmaya ayrılan fənlər bölümü 76 2280 1725 555 330 225     38
  Memarlığın və şəhərsalmanın əsasları 6 180 150 30 30     1 4
  İnsan-mərkəzli konsepsiya əsasında regionların inkişafı 8 240 180 60 60     1 4
  Dayanıqlı planlaşdırmada statistika və tədqiqat metodları 8 240 180 60 30 30   1 4
  Şəhərlər və qəsəbələrin dayanıqlı ifrastruktur sistemləri - 1 8 240 180 60 30 30   1 3
  Şəhərlər və qəsəbələrin dayanıqlı ifrastruktur sistemləri - 2 6 180 135 45 30 15   2 3
  Regionların idarə olunması və iqtisadi davamlılıq 8 240 180 60 30 30   2 4
  Layihələrin iqdisadiyyatı və idarə olunması 1 8 240 180 60 45 15   2 4
  Layihələrin iqdisadiyyatı və idarə olunması 2 6 240 180 60 15 45   3 3
  Müasir texnologiyalar və yaşayış tərzi 8 240 180 60 60     2 4
  Şəhərlərin və qəsəbələrin layihələndirilməsi 8 240 180 60   60   3 4
  Seçmə fənlər bölümü 14 420 300 120 60 60 0 6 8
  Torpaqdan istifadənin ekologiyası və təbii ehtiyatların mühafizəsi 8 240 180 60 30 30   3 4
  Ətraf mühitin planlaşdırılması və inteqrasiyalı idarə olunması
  Şəhər torpaqlarının monitorinqi və mühafizəsi 6 180 120 60 30 30   3 4
  Yer quruluşu və kadastrda avtomatlaşdırılmış sistemlər
  Tədris saatlarının miqdarı və kreditlərin sayı 90 2700 2025 675 390 285      
  Elmi-tədqiqat işləri 30 900              
  Elmi-tədqiqat təcrübəsi 6 180           4  
  Magistr dissertasiyası 24 720           4  
  Yekun 120 3600